2023-05-30T09:15:14

อบรม/สัมมนา

ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมมนา
FINANSIA HERO ในหัวข้อ

"2 เทคนิค ช้อนหุ้น..วันตลาดเทแรง!!"

รายละเอียดการสัมมนา

 • หัวข้อสัมมนา "2 เทคนิค ช้อนหุ้น..วันตลาดเทแรง!!"
 • เนื้อหาการสัมมนา
  •  
  • ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับกราฟเทคนิค
  • ผู้ที่มีประสบการณ์การลงทุนในหุ้น
  • ผู้ที่มีประสบการณ์ใช้งาน Finansia HERO บนมือถือ
 • รายละเอียดการสัมมนา
  • เทคนิคการเทรดหุ้นในวันตลาดเทแรง
  • ความหมายของแท่งเทียน Hammer
 • ประโยชน์ที่ได้รับ
  • รู้เทคนิคการเทรดหุ้นในวันตลาดเทแรง
  • เข้าใจความหมายของแท่งเทียน Hammer
 • วิทยากร
  • เทรนเนอร์ต้น และเทรนเนอร์อู๋
 • วัน
  • วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566
 • เวลา
  • 13.00 - 14.00 น.
 • สถานที่
 • รับชม Live สดผ่านช่องทาง
  • *กรณีรับชมทางออนไลน์ไม่ต้องลงทะเบียน
 • หมายเหตุ

ลงทะเบียนอบรม/สัมมนา

หัวข้อสัมมนา: "2 เทคนิค ช้อนหุ้น..วันตลาดเทแรง!!"
วิทยากร: เทรนเนอร์ต้น และเทรนเนอร์อู๋
วัน: วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566
เวลา: 13.00 - 14.00
สถานที่: อาคารมิ้นท์ ทาวเวอร์ ชั้น 9
หมายเหตุ:
แผนที่:

ท่านต้องการให้แจ้งเตือนการอบรม/สัมมนานี้ผ่านช่องทาง*

ท่านทราบข่าวงานสัมมนานี้จากช่องทางใด?*

Captcha (กรอกตัวอักษรตามภาพด้านล่าง)*

ข้าพเจ้ายินยอมเข้าร่วมการอบรม/สัมมนาและรับทราบข้อปฏิบัติเรียบร้อย รวมถึงหากมาช้ากว่าเวลา 20 นาที บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จัดหาที่นั่งสำรองให้ท่านแทนที่นั่งหลัก