2023-03-29T13:58:47

อบรม/สัมมนา

ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมมนา
FINANSIA HERO ในหัวข้อ

"จับจังหวะ Volume ผิดปกติด้วย "OBV""

รายละเอียดการสัมมนา

 • หัวข้อสัมมนา "จับจังหวะ Volume ผิดปกติด้วย "OBV""
 • เนื้อหาการสัมมนา
  •  
  • ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับกราฟเทคนิค
  • ผู้ที่มีประสบการณ์การลงทุนในหุ้น
  • ผู้ที่มีประสบการณ์ใช้งาน Finansia HERO คอมพิวเตอร์
 • รายละเอียดการสัมมนา
  • ดูความสมดุลของ Price & Volume
  • หาสัญญาณขัดแย้งเพื่อมองจุดกลับตัว
 • ประโยชน์ที่ได้รับ
  • เข้าใจความหมายของ Price & Volume
  • รู้จักการดูสัญญาณ Divergence
 • วิทยากร
  • เทรนเนอร์ต้น และเทรนเนอร์โอ๊ต
 • วัน
  • วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566
 • เวลา
  • 13.30 - 15.30 น.
 • สถานที่
 • รับชม Live สดผ่านช่องทาง
  • *กรณีรับชมทางออนไลน์ไม่ต้องลงทะเบียน
 • หมายเหตุ

ลงทะเบียนอบรม/สัมมนา

หัวข้อสัมมนา: "จับจังหวะ Volume ผิดปกติด้วย "OBV""
วิทยากร: เทรนเนอร์ต้น และเทรนเนอร์โอ๊ต
วัน: วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566
เวลา: 13.30 - 15.30
สถานที่: อาคารมิ้นท์ ทาวเวอร์ ชั้น 9
หมายเหตุ:
แผนที่:

ท่านต้องการให้แจ้งเตือนการอบรม/สัมมนานี้ผ่านช่องทาง*

ท่านทราบข่าวงานสัมมนานี้จากช่องทางใด?*

Captcha (กรอกตัวอักษรตามภาพด้านล่าง)*

ข้าพเจ้ายินยอมเข้าร่วมการอบรม/สัมมนาและรับทราบข้อปฏิบัติเรียบร้อย รวมถึงหากมาช้ากว่าเวลา 20 นาที บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จัดหาที่นั่งสำรองให้ท่านแทนที่นั่งหลัก