2024-04-19T09:12:23

ประกาศและข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์

Finansia ร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ สำหรับทำอักษรเบรลล์เพื่อผู้พิการทางสายตา

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 66 ณ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ธารน้ำใจ” ร่วมบริจาคปฎิทินตั้งโต๊ะ เพื่อสนับสนุนการทำหนังสืออักษรเบรลล์ ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน สำหรับผู้พิการทางสายตา ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปภัมภ์ จังหวัดนนทบุรี