2024-07-16T07:49:50

ประกาศและข่าวสาร

ประกาศ

ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค. 2564 แอป Finansia HERO จะรองรับการใช้งานบนมือถือระบบ Andriod เวอร์ชัน 6 ขึ้นไป / ระบบ iOS เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป

ลงประกาศวันที่ 30/11/2021

ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค. 2564 แอป Finansia HERO จะรองรับการใช้งานบนมือถือระบบ Andriod เวอร์ชัน 6 ขึ้นไป / ระบบ iOS เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป ลูกค้าที่ใช้มือถือต่ำกว่าเวอร์ชันดังกล่าวจะไม่สามารถติดตั้งแอปฯ เวอร์ชันใหม่ได้


หมายเหตุ

  • ลูกค้าที่ใช้มือถือต่ำกว่าเวอร์ชันดังกล่าว ยังสามารถใช้งานแอปฯ เวอร์ชันเดิมได้ ถ้ายังไม่ได้ลบแอปฯ ออกจากมือถือ แต่จะไม่สามารถอัปเดตโปรแกรมเพื่อใช้งานฟังก์ชันใหม่เพิ่มเติมได้


views (0)