2024-06-17T11:01:01

ประกาศและข่าวสาร

ประกาศ

แจ้งย้ายสถานที่ทำการแห่งใหม่ ขอนแก่น 3 ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

ลงประกาศวันที่ 04/11/2015

เรียน ท่านลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

เรื่อง สาขาขอนแก่น 3 ได้ย้ายสถานที่ทำการแห่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น 3 จะย้ายสถานที่ทำการแห่งใหม่จากเดิมเลขที่ 4/6 ชั้น 2 อาคารธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 เป็น เลขที่ 311/1 ถนนกลางเมือง (ฝั่งริมบึง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-334-245

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 043-334-245

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

views (18,777)