2024-02-22T14:31:41

ประกาศและข่าวสาร

ประกาศ

ปรับสถานะหลักทรัพย์ MORE ให้ซื้อขายในบัญชี Cash Balance เท่านั้น

ลงประกาศวันที่ 11/11/2022

บริษัทฯ ปรับสถานะหลักทรัพย์ MORE ให้ซื้อขายได้ในบัญชีประเภท Cash Balance เท่านั้น ไม่สามารถนำหลักทรัพย์มาคำนวณเป็นวงเงินซื้อขาย และไม่สามารถทำ Net Settlement โดยมีผลตั้งแต่ตลาดเปิดภาคบ่าย วันที่ 11/11/65 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

views (0)