2023-09-26T16:50:19

ประกาศและข่าวสาร

ประกาศ

หลักทรัพย์ที่ต้องซื้อขายใน Cash Balance

หลักทรัพย์ที่ต้องซื้อขายใน Cash Balance เป็นการชั่วคราว ตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

สรุปหลักทรัพย์ตามมาตรการกำกับการซื้อขายของ SET

เพิ่มเติม

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตราการกำกับการซื้อขาย

เพิ่มเติม

หลักทรัพย์ภายใต้เครื่องหมาย C (Caution)

เพิ่มเติม

ประกาศของบริษัทฯ สำหรับหลักทรัพย์ใน Company Turnover List ให้มีสถานะซื้อขายได้ในบัญชีประเภท Cash Balance เท่านั้น

ประกาศสรุปรายชื่อหลักทรัพย์ที่มีสถานะซื้อขายได้ในบัญชีประเภท Cash Balance เท่านั้น

เพิ่มเติม
 • 27
  Jan 2023

  ระวังการแอบอ้างจากมิจฉาชีพ

 • 27
  Jan 2023

  อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

 • 18
  Jan 2023

  อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2566

 • 12
  Jan 2023

  รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ

 • 06
  Jan 2023

  รายชื่อหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ลูกค้ายืมและให้ยืมหลักทรัพย์ มีผลบังคับตั้งเเต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

 • 30
  Dec 2022

  ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บริษัทฯ อนุญาตและไม่อนุญาตให้ลูกค้าซื้อเพิ่มหรือนำเป็นหลักประกันเพิ่มสำหรับบัญชีเครดิตบาลานซ์ มีผล 3 มกราคม 2566

 • 23
  Dec 2022

  รายชื่อหลักทรัพย์ที่ถูกปรับสถานะให้ซื้อขายในบัญชี Cash Balance เท่านั้น มีผลตั้งแต่วันที่ 26/12/65

 • 22
  Dec 2022

  โปรดอย่าหลงเชื่อข้อความใดที่แอบอ้างชื่อ Finansia / Finansia HERO

 • 22
  Dec 2022

  ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บริษัทฯ อนุญาตและไม่อนุญาตให้ลูกค้าซื้อเพิ่มหรือนำเป็นหลักประกันเพิ่มสำหรับบัญชีเครดิตบาลานซ์ มีผล 22 ธันวาคม 2565

 • 19
  Dec 2022

  โปรดอย่าหลงเชื่อข้อความใดที่แอบอ้างชื่อ Finansia / Finansia HERO