2024-07-16T06:29:50

ประกาศและข่าวสาร

ประกาศ

หลักทรัพย์ที่ต้องซื้อขายใน Cash Balance

หลักทรัพย์ที่ต้องซื้อขายใน Cash Balance เป็นการชั่วคราว ตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

สรุปหลักทรัพย์ตามมาตรการกำกับการซื้อขายของ SET

เพิ่มเติม

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตราการกำกับการซื้อขาย

เพิ่มเติม

หลักทรัพย์ภายใต้เครื่องหมาย C (Caution)

เพิ่มเติม

ประกาศของบริษัทฯ สำหรับหลักทรัพย์ใน Company Turnover List ให้มีสถานะซื้อขายได้ในบัญชีประเภท Cash Balance เท่านั้น

ประกาศสรุปรายชื่อหลักทรัพย์ที่มีสถานะซื้อขายได้ในบัญชีประเภท Cash Balance เท่านั้น

เพิ่มเติม
 • 15
  Aug 2022

  ระวังการแอบอ้างจากมิจฉาชีพ

 • 05
  Jul 2022

  รายชื่อหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ลูกค้ายืมและให้ยืมหลักทรัพย์ มีผลบังคับตั้งเเต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

 • 17
  Jun 2022

  ประกาศเรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินวางประกัน / ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมขั้นต่ำเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ และ/หรือ ผิดสัญญา มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2565

 • 10
  Jun 2022

  ระวังการแอบอ้างจากมิจฉาชีพ

 • 06
  Jun 2022

  ระวังการแอบอ้างจากมิจฉาชีพ

 • 24
  May 2022

  ระวังการแอบอ้างจากมิจฉาชีพ

 • 18
  May 2022

  ระวังการแอบอ้างจากมิจฉาชีพ

 • 24
  Feb 2022

  ระวัง!!! การแอบอ้างจากมิจฉาชีพ

 • 28
  Jan 2022

  ระวัง!!! การแอบอ้างจากมิจฉาชีพ

 • 24
  Jan 2022

  ระวัง!!! การแอบอ้างจากมิจฉาชีพ