2024-06-17T11:00:30

ประกาศและข่าวสาร

ประกาศ

หลักทรัพย์ที่ต้องซื้อขายใน Cash Balance

หลักทรัพย์ที่ต้องซื้อขายใน Cash Balance เป็นการชั่วคราว ตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

สรุปหลักทรัพย์ตามมาตรการกำกับการซื้อขายของ SET

เพิ่มเติม

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตราการกำกับการซื้อขาย

เพิ่มเติม

หลักทรัพย์ภายใต้เครื่องหมาย C (Caution)

เพิ่มเติม

ประกาศของบริษัทฯ สำหรับหลักทรัพย์ใน Company Turnover List ให้มีสถานะซื้อขายได้ในบัญชีประเภท Cash Balance เท่านั้น

ประกาศสรุปรายชื่อหลักทรัพย์ที่มีสถานะซื้อขายได้ในบัญชีประเภท Cash Balance เท่านั้น

เพิ่มเติม
 • 31
  May 2024

  การให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแปลง NVDR เป็นหุ้น Local ของผู้ลงทุนไทย

 • 28
  May 2024

  ปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้า

 • 03
  May 2024

  ประกาศเรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินวางประกัน / ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมขั้นต่ำเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ และ/หรือ ผิดสัญญา มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567

 • 30
  Mar 2024

  ห้ามมิให้นักลงทุนสัญชาติไทยลงทุนใน NVDR นับตั้งแต่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป (ห้ามซื้อ รับโอน หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เป็น NVDR)

 • 25
  Aug 2023

  ประกาศเรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินวางประกัน / ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมขั้นต่ำเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ และ/หรือ ผิดสัญญา มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566

 • 13
  Jul 2023

  แจ้งเตือนภัย!!! มีการแอบอ้าง ปลอมแปลง ชื่อ เอกสาร โลโก้ Facebook Instagram และ Line ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

 • 03
  Jul 2023

  แจ้งเตือนภัย!!! มีการแอบอ้าง ปลอมแปลง ชื่อ เอกสาร โลโก้ Facebook และ Instagram ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

 • 02
  Jun 2023

  ประกาศเรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินวางประกัน / ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมขั้นต่ำเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ และ/หรือ ผิดสัญญา มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2566

 • 29
  May 2023

  แจ้งเตือนภัย!!! มีการแอบอ้าง ปลอมแปลง ชื่อ เอกสาร โลโก้ Facebook และ Instagram ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

 • 23
  May 2023

  แจ้งเตือนภัย!!! มีการแอบอ้าง ปลอมแปลง ชื่อ เอกสาร โลโก้ Facebook และ Instagram ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)