Daily Focus

 • 1606 / 2016
  16/06/2016

  SET ยังผันผวนและอ่อนตัวได้ จึงรอทยอยซื้อลบต่อ แต่ซื้อแล้วเน้นถือ

 • 1506 / 2016
  15/06/2016

  คาด SET ยังมีสิทธิปรับพักฐานก่อนขึ้นรอบใหม่ จึงรอทยอยซื้อลบต่อ

 • 1406 / 2016
  14/06/2016

  คาด SET พักตัวสร้างฐาน เพื่อรอขึ้นรอบใหม่ ดังนั้นเลือกหุ้นทยอยซื้อ

 • 1306 / 2016
  13/06/2016

  SET เริ่มปรับตัวลงตามคาด ซึ่งถือเป็นโอกาสในการเลือกหุ้นทยอยซื้อ

 • 1006 / 2016
  10/06/2016

  SET ยังมีแนวโน้มแกว่งลบให้เป็นโอกาสในการเลือกหุ้นซื้อต่ออยู่

 • 0906 / 2016
  09/06/2016

  SET บวกยังเน้นถือรอขายสูง แต่ถ้าซื้อเพิ่มน่ารอช่วงแกว่งย้อนอ่อนตัว

 • 0806 / 2016
  08/06/2016

  คาด SET เริ่มมีจังหวะย้อนลบให้เป็นโอกาสเลือกหุ้นทยอยซื้อเพิ่มแล้ว

 • 0706 / 2016
  07/06/2016

  ส่วนที่ซื้อแล้วยังถือต่อได้ แต่ถ้าจะซื้อใหม่น่ารอซื้อช่วงลบต่อไป

 • 0606 / 2016
  06/06/2016

  แม้ SET ยังบวกต่อได้ แต่ก็ต้องระวังผันผวน จึงแนะนำรอซื้อช่วงลบต่อ

 • 0306 / 2016
  03/06/2016

  คาด SET ยังมีสิทธิแกว่งลบให้เป็นโอกาสในการเลือกหุ้นซื้อได้อยู่

2024-06-13T14:55:36