Daily Focus

 • 1711 / 2017
  17/11/2017

  ถือ Let Profit Run และเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว

 • 1611 / 2017
  16/11/2017

  ซื้อหุ้นพื้นฐานในช่วงลบและเก็งกำไรหุ้น Mid-Small Cap ที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว

 • 1511 / 2017
  15/11/2017

  ซื้อหุ้นพื้นฐานในช่วงอ่อนตัวและเก็งกำไรหุ้นที่มีกำไร 3Q17 ดีกว่าคาด

 • 1411 / 2017
  14/11/2017

  ทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานในช่วงอ่อนตัวและเก็งกำไรหุ้นที่ถูกเข้าคำนวณในดัชนี MSCI

 • 1311 / 2017
  13/11/2017

  เลือกซื้อหุ้นพื้นฐานดีในช่วงอ่อนตัวและเก็งกำไรหุ้นในกลุ่มค้าปลีก

 • 1011 / 2017
  10/11/2017

  เลือกซื้อหุ้นพื้นฐานดีในช่วงลบ

 • 0911 / 2017
  09/11/2017

  เก็งกำไรหุ้นที่คาดมีกำไร 3Q17 แข็งแกร่ง

 • 0811 / 2017
  08/11/2017

  เก็งกำไรหุ้น Mid-Small Cap ที่มีกำไร 3Q17 แข็งแกร่ง

 • 0711 / 2017
  07/11/2017

  เก็งกำไรกลุ่มค้าปลีกและหุ้นที่คาดผลประกอบการ 3Q17 แข็งแกร่ง

 • 0611 / 2017
  06/11/2017

  เน้นเก็งกำไรหุ้นที่คาดกำไร 3Q17 แข็งแกร่ง