Technical and Derivatives

 • 1603 / 2018
  16/03/2018

  Morning - Chart Insight : รอบเช้าเปิด Sideway เชิงอ่อนตัว แต่รอบหลักไปต่อ

 • 1503 / 2018
  15/03/2018

  Afternoon - Chart Insight : รอบบ่ายหากไม่หลุด 1810 จุด มีโอกาสขึ้นต่อ

 • 1503 / 2018
  15/03/2018

  Morning - Chart Insight : รอบเชา้เปิด Sideway เชิงอ่อนตัว แต่รอบหลักไปต่อ

 • 1403 / 2018
  14/03/2018

  Afternoon - Chart Insight : ให้น้ำหนักที่ภาพหลักคือไปต่อ มากกว่าภาพราย ชม.

 • 1403 / 2018
  14/03/2018

  Morning - Chart Insight : ภาพรวมวันนี้ติดแนวต้าน จะมีระยะสลับชะลอตัว

 • 1303 / 2018
  13/03/2018

  Afternoon - Chart Insight : ภาพย่อยคลายตัวได้บ้าง ให้เล็งที่กรอบหลักมากกว่า

 • 1303 / 2018
  13/03/2018

  Morning - Chart Insight : Upside รอบหลักคือ 1815-1830 จุด แต่วันนี้ราย ชม. มีติดต้านย่อย

 • 1203 / 2018
  12/03/2018

  Afternoon - Chart Insight : บ่ายนี้ติดแนวต้าน 1800 จุด แต่รอบหลักจะทะลุได้

 • 1203 / 2018
  12/03/2018

  Morning - Chart Insight : เปิดฟื้นตัวแนวต้านแรกรอทดสอบ 1780-1785 จุด

 • 0903 / 2018
  09/03/2018

  Morning - Chart Insight : รอบเช้าวันนี้เปิดบวก ขณะที่รอบหลักทยอยฟื้นตัว