Sector Report

 • 2411 / 2022
  24/11/2022

  Thailand ICT - ยกเลิกการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์แบบสมัครใจ (VTO)

 • 2311 / 2022
  23/11/2022

  Thailand Banks - ปริมาณสินเชื่อลดลงในเดือน ต.ค. จากการสินเชื่อภาครัฐ

 • 0711 / 2022
  07/11/2022

  Thailand Asset Management Companies - แนวโน้มไม่สดใสเหมือนก่อน

 • 0111 / 2022
  01/11/2022

  Thailand ICT - การควบรวมกิจการได้รับไฟเขียวอย่างชัดเจน

 • 2610 / 2022
  26/10/2022

  Thailand Banks - กำไรสุทธิ 3Q22 ออกมาดีจากส่วนต่างดอกเบี้ย (NIM) และสำรอง

 • 1810 / 2022
  18/10/2022

  Thailand Banks and Diversified Financials - ระเบียบสัญญาเช่าซื้อใหม่ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ

 • 1710 / 2022
  17/10/2022

  Thailand Energy & Utilities - จุดเปลี่ยนจากฤดูหนาวรออยู่ข้างหน้าสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์และโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP)

 • 1110 / 2022
  11/10/2022

  Thailand Banks - การดำเนินงานกำลังปรับตัวดีขึ้น

 • 0809 / 2022
  08/09/2022

  Thailand Media and Publishing - เลือกเพชรจากในตม

 • 0509 / 2022
  05/09/2022

  Thailand Energy & Utilities - ความต้องการพลังงานอย่างเร่งด่วนในขณะที่ฤดูหนาวใกล้เข้ามา

2022-12-03T03:11:07