ประชาสัมพันธ์

  • 21/11/2013

    ฟินันเซีย ไซรัส ร่วมออกบูธในงานSET in City กรุงเทพมหานคร 2013

  • 13/08/2013

    บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อร่วมลงทุนทำธุรกิจหลักทรัพย์ใน SBIR

  • 07/03/2013

    บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ได้รับรางวัล SET Broker Champion และ TFEX Broker Champion