ประชาสัมพันธ์

  • 21/10/2015

    ฟินันเซีย ไซรัส จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

  • 11/10/2015

    ฟินันเซีย ไซรัส จัดอบรมพนักงาน เสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสร้างจรรยาบรรณต่อต้านการคอร์รัปชั่น

  • 09/10/2015

    ประชาสัมพันธ์แจ้งบริการใหม่สำหรับลูกค้าซื้อขายหุ้นผ่านอินเทอร์เน็ต โปรแกรม eFin Trade+ เริ่มใช้บริการได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 58 เป็นต้นไป

  • 06/10/2015

    ฟิทช์ให้อันดับเครดิตภายในประเทศแก่ บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ที่ 'BBB+(tha)'

  • 02/10/2015

    ประชาสัมพันธ์เพิ่มบริการโปรแกรม Streaming for Android

  • 01/10/2015

    ฟินันเซีย ไซรัส ผนึกพันธมิตรญี่ปุ่น เปิดตัวโบรกเกอร์ใหม่ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์

  • 01/10/2015

    ประชาสัมพันธ์การใช้งาน Streaming for Mobile

  • 05/09/2015

    ฟินันเซีย ไซรัส จัดสัมมนาความรู้การลงทุนให้แก่ลูกค้าที่ชัยภูมิและนครราชสีมา

  • 17/08/2015

    ฟินันเซีย ไซรัส ร่วมกับ บ.ออนไลน์แอสเซ็ท แถลงข่าวเปิดตัวบริการใหม่ efin Trade Plus

  • 29/07/2015

    ฟินันเซีย ไซรัส ผ่านการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

2022-05-22T09:27:04