ประชาสัมพันธ์

 • 09/12/2015

  บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง ในโครงการ "การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับระบบการลงทุนในตลาดทุนไทย"

 • 28/11/2015

  ฟินันเซีย ไซรัส จัดกิจกรรมโครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน และบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อเด็กด้อยโอกาส

 • 28/11/2015

  ภาพบรรยากาศงานสัมมนาฯ "Workshop เทรดหุ้นและอนุพันธ์" ผ่าน Settrade Streaming for iPad

 • 29/10/2015

  การประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption ของบริษัทจดทะเบียนไทย (Anti-Corruption Progress Indicator)

 • 21/10/2015

  ฟินันเซีย ไซรัส จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

 • 11/10/2015

  ฟินันเซีย ไซรัส จัดอบรมพนักงาน เสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสร้างจรรยาบรรณต่อต้านการคอร์รัปชั่น

 • 09/10/2015

  ประชาสัมพันธ์แจ้งบริการใหม่สำหรับลูกค้าซื้อขายหุ้นผ่านอินเทอร์เน็ต โปรแกรม eFin Trade+ เริ่มใช้บริการได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 58 เป็นต้นไป

 • 06/10/2015

  ฟิทช์ให้อันดับเครดิตภายในประเทศแก่ บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ที่ 'BBB+(tha)'

 • 02/10/2015

  ประชาสัมพันธ์เพิ่มบริการโปรแกรม Streaming for Android

 • 01/10/2015

  ฟินันเซีย ไซรัส ผนึกพันธมิตรญี่ปุ่น เปิดตัวโบรกเกอร์ใหม่ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์

2022-10-07T17:25:51