ประชาสัมพันธ์

 • 28/08/2023

  ปั้นพอร์ตโตจาก "100..สู่ล้าน" Finansia HERO Academy Season 3 เทรดไม่เป็น..ก็เก่งได้

 • 24/08/2023

  Finansia จับมือ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ลงนาม MOU ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ

 • 10/07/2023

  Finansia นำทีมร่วมออกบูธงานมหกรรมการลงทุน SET in the City 2023

 • 07/07/2023

  Finansia Wealth จัดงานสัมมนา Next Step Tightening to Recession

 • 26/06/2023

  Finansia จัดงานสัมมนาแห่งปี ภายในชื่อ "Finansia HERO Exclusive Talk"

 • 22/06/2023

  บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) รับมอบเกียรติบัตรรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และ กิจกรรมชดเชยคาร์บอน (องค์กร)

 • 28/04/2023

  Finansia มอบทุนการศึกษาผู้ชนะโครงการ HERO Stock Learning @RSU Season 4

 • 21/04/2023

  Finansia มอบทุนการศึกษาผู้ชนะโครงการ HERO Stock Learning @SWU Season 3

 • 10/04/2023

  บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตรการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 14064-1:2018

 • 28/03/2023

  FSSIA คว้ารางวัลนักวิเคราะห์ผู้มีผลงาน Outstanding ประจำปี 2565

2023-12-01T17:30:46