บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อร่วมลงทุนทำธุรกิจหลักทรัพย์ใน SBIR


คุณช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และ Mr. Yoshitaka KITAO, Representative Director, President & CEO, SBI Holdings, Inc. ประเทศญี่ปุ่น ลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อร่วมลงทุนทำธุรกิจหลักทรัพย์ใน SBI Royal Securities Plc., ประเทศกัมพูชา (“SBIR”) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ณ SBI Holdings, Inc. ประเทศญี่ปุ่น

views (9,969)
2021-12-02T08:41:14