ฟินันเซีย ไซรัส สาขาศรีราชา จัดสัมมนาให้แก่นักลงทุนและออกบูธที่ BOI ศรีราชา

บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส สาขาศรีราชา ได้ออกบูธแนะนำบริการที่ทันสมัยของบริษัทฯ นำโดยคุณศุภชัย ทองสังข์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 9 และคุณนภัสษา แกล้วกสิกรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสาขาศรีราชา นำเสนอความรู้การลงทุนแก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจในการลงทุน ณ BOI ศรีราชา เมื่อวันที่ 15-19 มิถุนายน 2558 และต่อเนื่องในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ ได้จัดสัมมนาความรู้การลงทุนในหัวข้อเรื่อง "การบริหารเงินและการวางแผน ภาษีเพื่อเกษียนอายุอย่างมีความสุข" โดยคุณลักษณาวดี เลิศศราวุธ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Wealth Management เป็นวิทยากร โดยมีผู้สนใจร่วมสัมมนาอย่างคับคั่ง

views (10,175)
2021-12-02T06:56:17