Daily Focus

 • 0504 / 2017
  05/04/2017

  แม้ SET ยังทรงตัวได้ แต่ก็ผันผวนในกรอบเดิม จึงยังลุ้นซื้อช่วงลบต่อ

 • 0404 / 2017
  04/04/2017

  SET ยังผันผวนภายในกรอบ จึงลุ้นอ่อนตัวลงให้เป็นโอกาสซื้อได้อยู่

 • 0304 / 2017
  03/04/2017

  SET ยังมีแรงขายช่วงบวกกดดัน จึงมีสิทธิอ่อนตัว ดังนั้นยังน่ารอซื้อลบ

 • 3103 / 2017
  31/03/2017

  แม้ SET จะบวกดี แต่ก็ต้องระวังผันผวน ดังนั้นยังรอทยอยซื้อลบต่อไป

 • 3003 / 2017
  30/03/2017

  SET ยังผันผวนแม้จะทรงตัวได้ ทำให้น่ารอทยอยซื้อช่วงอ่อนตัวต่อไป

 • 2903 / 2017
  29/03/2017

  แม้ SET ยังพลิกบวกอีก แต่ต้องระวังผันผวน ดังนั้นยังรอซื้อช่วงอ่อนได้

 • 2803 / 2017
  28/03/2017

  แม้ SET ยังทรงตัวได้ดี แต่ก็ผันผวนพอควร ดังนั้นรอซื้อช่วงอ่อนดีกว่า

 • 2703 / 2017
  27/03/2017

  SET ขึ้นแรงและเร็วพอควร ทำให้ต้องระวังปรับพัก ดังนั้นรอซื้อลบดีกว่า

 • 2403 / 2017
  24/03/2017

  แม้ SET ยังทรงตัว แต่คาดว่าจะผันผวนและอ่อนตัวได้ ดังนั้นรอซื้อลบ

 • 2303 / 2017
  23/03/2017

  ช่วงนี้ยังต้องระวัง SET ผันผวน ดังนั้นซื้อแล้วถือ แต่ซื้อใหม่น่ารออ่อน

2023-09-26T23:00:35