ธุรกิจและบริการ

บัญชี Cash และ Cash Balance

 • มูลค่าการยืมและการให้ยืมหลักทรัพย์
  ลูกค้าสามารถเป็นได้ทั้งผู้ให้ยืม และผู้ยืมหลักทรัพย์ โดยไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อทำธุรกรรมในแต่ละครั้ง
 • ประเภทของหลักประกันที่ใช้วางสำหรับการยืมหลักทรัพย์บัญชี Cash และ Cash Balance
  บริษัทฯ กำหนดให้วางหลักประกันเป็นเงินสดเท่านั้น

เลขที่บัญชี Cash และ Cash Balance ที่สามารถใช้ทำธุรกรรม SBL

 • Account
 • Type
 • Borrower
 • Lender
 • XXXXXX-0
 • Normal
 • XXXXXX-1,7
 • Normal
 • XXXXXX-1,7
 • One port
 •      **
 • XXXXXX-1,7
 • Settrade
 • -
 • XXXXXX-1,7
 • ITrade
 • XXXXXX-8
 • One Port
 • -
 • XXXXXX-8
 • Settrade
 • -
 • -

หมายเหตุ : *ลูกค้าจะต้องทำรายการยืมหลักทรัพย์ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
     **ลูกค้าต้องทำรายการเรียกคืนหลักทรัพย์ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด

สอบถามข้อมูลติดต่อ ฝ่ายธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
โทรศัพท์ : 0 2659 4335-9
Email : sbl@fnsyrus.com
2024-07-16T03:12:53