Daily Focus

 • 2601 / 2017
  26/01/2017

  Upside จากเป้าหมายเหลือน้อย ดังนั้นถ้าจะซื้อใหม่ยังน่ารอช่วงลบ!!

 • 2501 / 2017
  25/01/2017

  แม้ SET ยังบวกดี แต่ทำให้ upside จำกัด ดังนั้นน่ารอซื้อเพิ่มช่วงลบ

 • 2401 / 2017
  24/01/2017

  คาด SET แค่รีบาวด์สั้น ก่อนลงต่อ ดังนั้นยังน่ารอทยอยซื้อลบเช่นเดิม

 • 2301 / 2017
  23/01/2017

  แม้ SET เริ่มฟื้น แต่ต้องระวังผันผวนและอ่อนลงอีก ทยอยซื้อลบดีกว่า

 • 2001 / 2017
  20/01/2017

  แม้ SET ยังลงอีกแต่คาดกรอบลบเริ่มจำกัด ก่อนขึ้นใหม่ เน้นทยอยซื้อ

 • 1901 / 2017
  19/01/2017

  SET ลงจริงจังขึ้น แต่มีสิทธิบวกสลับ ยังแนะนำให้รอซื้อช่วงลงดีกว่า!

 • 1801 / 2017
  18/01/2017

  SET เริ่มอ่อนแรง คาดปรับตัวลงอีกพัก แนะนำเลือกหุ้นทยอยซื้อลบ

 • 1701 / 2017
  17/01/2017

  ลุ้น SET ปรับตัวลงต่อ ให้เป็นโอกาสในการเลือกหุ้นทยอยซื้อได้

 • 1601 / 2017
  16/01/2017

  แม้ SET ยังทรงตัวได้ แต่ก็มีแรงขายกดดัน ทำให้ยังมีลุ้นปรับพักตัวลง

 • 1301 / 2017
  13/01/2017

  SET มีแรงขายกดดันมากขึ้น คาดอยู่ระหว่างพักตัวให้เลือกหุ้นซื้อได้!

2022-08-10T02:10:43