Daily Focus

 • 1705 / 2017
  17/05/2017

  ระยะสั้นทำกำไรบริเวณ 1550 จุด ระยะกลาง-ยาวยังแนะนำถือต่อ

 • 1605 / 2017
  16/05/2017

  ระยะสั้นเก็งกำไรเล่นรอบรีบาวด์ ระยะกลาง-ยาวที่สะสมเพิ่มแล้วแนะนำถือต่อ

 • 1505 / 2017
  15/05/2017

  ระยะสั้นเล่นรอบรีบาวด์ ระยะกลาง-ยาวรอทะยอยสะสมเพิ่ม

 • 1205 / 2017
  12/05/2017

  ระยะสั้นเก็งกำไรบริเวณ 1546 จุด ระยะกลาง-ยาวรอทะยอยสะสมเพิ่ม

 • 1105 / 2017
  11/05/2017

  ระยะสั้นซื้ออ่อนตัวเล่นรอบรีบาวด์ ระยะกลาง-ยาวทะยอยสะสมเพิ่มบริเวณแนวรับ

 • 0905 / 2017
  09/05/2017

  ระยะสั้น Trading ในกรอบ ระยะกลาง-ยาวยังถือต่อ

 • 0805 / 2017
  08/05/2017

  ระยะสั้นซื้อเก็งกำไร ระยะกลาง-ยาวยังถือ Let Profit Run

 • 0505 / 2017
  05/05/2017

  ระยะสั้นยังเน้น Trading ในกรอบแบบขึ้นขายลงซื้อ ระยะกลาง-ยาวยังถือต่อ

 • 0405 / 2017
  04/05/2017

  ระยะสั้นยังเน้น Trading ในกรอบ ระยะกลาง-ยาวยังถือต่อ

 • 0305 / 2017
  03/05/2017

  ระยะสั้นยังเน้น Trading ในกรอบ ระยะกลาง-ยาวยังถือต่อ

2023-11-30T17:24:28