สาขาต่างจังหวัด

 1. สาขาขอนแก่น

  เลขที่ 311/1 ถนนกลางเมือง(ฝั่งริมบึงแก่นนคร) ตำบลในเมือง
  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ 043-058-925, 043-224-731-2
  โทรสาร 043-058-927, 043-224-506
 2. สาขาหาดใหญ่

  โรงแรมนิวซีซัน ชั้นลอย
  เลขที่ 106 ถนนประชาธิปัตย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
  โทรศัพท์ 074-243-777
  โทรสาร 074-244-955, 074-353-329
 3. สาขาเชียงใหม่

  เลขที่ 310 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์  ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน
  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   50100
  โทรศัพท์ 053-235-889, 053-204-711
  โทรสาร 053-235-890, 053-272-369
 4. สาขาสุราษฎร์ธานี

  เลขที่ 173/83-84  หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่
  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
  โทรศัพท์ 077-222-595
  โทรสาร 077-222-596
 5. สาขาแม่สาย

  เลขที่ 119 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
  โทรศัพท์ 053-640-599
  โทรสาร 053-733-819
 6. สำนักงานสาขาออนไลน์ ภูเก็ต

  เลขที่ 22/18 ถนนหลวงพ่อวัดฉลอง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
  โทรศัพท์ 076-210-499
  โทรสาร 076-210-498
 7. สาขาตรัง

  เลขที่ 59/28  ถนนห้วยยอด ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
  โทรศัพท์ 075-211-219
  โทรสาร 075-212-400
 8. สาขาปัตตานี

  เลขที่ 300/69-70 หมู่ที่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
  โทรศัพท์ 073-338-138-9, 073-338-142-3
 9. สาขาเชียงราย

  เลขที่ 758 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
  โทรศัพท์ 053-750-120
 10. สาขาอุดรธานี

  เลขที่ 197/29 และ 213/3 ถนนอุดรดุษฎี ตำบลหมกแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
  โทรศัพท์ 042-245-589
  โทรสาร 042-324-146
 11. สาขานครราชสีมา

  เลขที่ 198/1 ซอยสมอราย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
  โทรศัพท์ 044-288-700, 044-014-322, 044-014-323
  โทรสาร 044-288-700 ต่อ 109
2024-05-27T11:11:00