Daily Focus

 • 0507 / 2016
  05/07/2016

  SET ยังมีสิทธิปรับพัก จึงแนะนำซื้อเพิ่มช่วงตลาดอ่อนตัวดีกว่า

 • 0407 / 2016
  04/07/2016

  หลังจากซื้อแล้วยังแนะให้เน้นถือ แต่ถ้าจะซื้อเพิ่มน่าเลือกซื้อช่วงอ่อน

 • 3006 / 2016
  30/06/2016

  ยังแนะนำให้เน้นถือเพื่อรอรอบบวกใหญ่เป็นหลัก ถ้าอ่อนตัวก็ซื้อเพิ่ม

 • 2906 / 2016
  29/06/2016

  ซื้อแล้วให้เน้นถือเพื่อรอรอบบวกใหญ่ และถ้าอ่อนตัวซื้อเพิ่มได้

 • 2806 / 2016
  28/06/2016

  หลังจากซื้อแล้วให้เน้นถือเพื่อรอรอบบวกใหญ่ แต่ซื้อเพิ่มน่ารออ่อนตัว

 • 2706 / 2016
  27/06/2016

  SET ปรับลงยังมองเป็นโอกาสเลือกหุ้นซื้อ แล้วเน้นถือเพื่อรอรอบบวก

 • 2406 / 2016
  24/06/2016

  คาด SET ผันผวนเพื่อสร้างฐานรอรอบขึ้นใหม่ ดังนั้นซื้อแล้วเน้นถือต่อ

 • 2306 / 2016
  23/06/2016

  SET ยังผันผวนให้รอซื้อช่วงอ่อนตัวได้อยู่ แต่ซื้อแล้วน่าเน้นถือต่อไป

 • 2206 / 2016
  22/06/2016

  SET อาจผันผวนบ้างทำให้ยังน่าซื้อช่วงอ่อนตัว แต่ซื้อแล้วเน้นถือต่อได้

 • 2106 / 2016
  21/06/2016

  ซื้อแล้วยังเน้นถือต่อได้ แต่ซื้อใหม่ยังน่ารอช่วงแกว่งอ่อนตัวดีกว่า

2024-07-16T03:46:54