Daily Focus

 • 0111 / 2016
  01/11/2016

  SET อ่อนตัวลงยังเป็นโอกาสเลือกหุ้นซื้อ แล้วเน้นถือเพื่อรอรอบบวก

 • 3110 / 2016
  31/10/2016

  แม้ SET ยังผันผวนและอ่อนตัว แต่คาดกรอบลบจำกัด ก่อนลุ้นขึ้นต่อ

 • 2810 / 2016
  28/10/2016

  SET อาจยังผันผวนอยู่ แต่คาดว่าจะสร้างฐานเพื่อขึ้นต่อ...ซื้อแล้วถือรอ

 • 2710 / 2016
  27/10/2016

  คาด SET พักตัวช่วงสั้น ให้เป็นโอกาสเลือกหุ้นทยอยซื้อ แล้วเน้นถือรอ

 • 2610 / 2016
  26/10/2016

  คาด SET จะปรับลงในกรอบจำกัด ดังนั้นเลือกหุ้นทยอยซื้อช่วงลบได้

 • 2510 / 2016
  25/10/2016

  ช่วงนี้ยังต้องระวัง SET ปรับพักลง ดังนั้นน่ารอทยอยซื้อช่วงลบดีกว่า

 • 2110 / 2016
  21/10/2016

  SET บวกมาพอควรและมีหลายเรื่องยังกดดัน ดังนั้นน่ารอซื้อช่วงลบ

 • 2010 / 2016
  20/10/2016

  SET ยังบวกต่อได้ แต่ก็เสี่ยงที่จะปรับพักลง ดังนั้นยังน่ารอซื้อช่วงลบ

 • 1910 / 2016
  19/10/2016

  แม้ SET ยังทรงตัวได้ดี แต่ก็ต้องระวังปรับพัก ดังนั้นยังน่ารอซื้อช่วงลบ

 • 1810 / 2016
  18/10/2016

  SET ยังผันผวนและอ่อนตัวลงอีกได้ แต่คาดกรอบลบจำกัด ก่อนขึ้นต่อ!

2023-06-08T10:03:05