เทรดหุ้นผ่าน Finansia HERO รับทันที Gift Voucher 500 บาท

>> สำหรับลูกค้าที่มียอดรวมซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านแอปพลิเคชัน “FINANSIA HERO” ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับทันทีบัตรกำนัลมูลค่า 500 บาท <<

เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2561 นี้เท่านั้น!

เงื่อนไขการร่วมรายการ :

1. พิจารณาเฉพาะรายการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผ่านแอปพลิเคชัน FINANSIA HERO เท่านั้น และต้องมีมูลค่าซื้อขายรวมกันตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ภายในระยะเวลาโครงการ

2. ลูกค้า 1 รายมีสิทธิได้รับรางวัล 1 รางวัล

3. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

4. บริษัทฯ จะจัดส่งบัตรกำนัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลตามที่อยู่ในการรับเอกสารที่แจ้งไว้กับบริษัทฯ

- ลูกค้าที่มีที่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะได้รับรางวัลเป็นบัตรกำนัลเซ็นทรัล

- ลูกค้าที่มีที่อยู่ในต่างจังหวัด จะได้รับรางวัลเป็นบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส

5. บัญชีพนักงานบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิสำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของโครงการและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยการพิจารณาและตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด และผู้เข้าร่วมโครงการจะโต้แย้งมิได้

views (2,395)