เปิดบัญชี TFEX ปุ๊บ รับปั๊บถึง 2 ต่อ

เงื่อนไขและรายละเอียดโปรโมชั่น

  1. เปิดบัญชี TFEX รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท
  2. เมื่อมีการเปิดสัญญาซื้อ-ขาย SET50 Index Futures หรือ Gold Online Futures ตั้งแต่สัญญาแรกขึ้นไปภายในเดือนที่เปิดบัญชี รับเพิ่ม Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท
  3. ระยะเวลาโปรโมชั่น เริ่มตั้งแต่ 1 ส.ค.65-31 ต.ค.65 หรือจนกว่าของรางวัลจะหมด
  4. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  5. สงวนสิทธิ์ลูกค้าได้รับ 2 ต่อ : 1 สิทธิ์ เท่านั้น
  6. บริษัทฯจะทำการจัดส่ง Starbucks e-Coupon ผ่านทางอีเมลที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ ภายใน 15 วัน หลังสิ้นเดือนสิงหาคม,กันยายน และตุลาคม

หมายเหตุ

  1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและการตัดสินของบริษัทฯถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด
  2. ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-659-4349 หรือ อีเมล sbl@fnsyrus.com

views (0)
2022-10-07T16:08:34