ประชาสัมพันธ์

 • 28/04/2023

  Finansia มอบทุนการศึกษาผู้ชนะโครงการ HERO Stock Learning @RSU Season 4

 • 21/04/2023

  Finansia มอบทุนการศึกษาผู้ชนะโครงการ HERO Stock Learning @SWU Season 3

 • 10/04/2023

  บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตรการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 14064-1:2018

 • 28/03/2023

  FSSIA คว้ารางวัลนักวิเคราะห์ผู้มีผลงาน Outstanding ประจำปี 2565

 • 20/03/2023

  Finansia มอบทุนการศึกษาผู้ชนะโครงการ HERO Stock Learning @TNI Season 3

 • 03/03/2023

  Finansia ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส "ก้าวสู่ปีที่ 20 หนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้น"

 • 02/03/2023

  Finansia ร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ สำหรับทำอักษรเบรลล์เพื่อผู้พิการทางสายตา

 • 16/01/2023

  Finansia HERO จับมือ "10 กูรูดัง...สอนเทรดหุ้น" ฟรีตลอดปี

 • 15/12/2022

  Finansia มอบรางวัลผู้ชนะโครงการ "Finansia HERO Academy Season 2"

 • 07/12/2022

  มศว. มอบเกียรติบัตรผู้มีคุณูปการแก่คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ให้ผู้บริหาร FINANSIA

2023-05-29T16:22:21