Finansia ร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ สำหรับทำอักษรเบรลล์เพื่อผู้พิการทางสายตา

บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส มอบปฏิทินตั้งโต๊ะจากพนักงานที่ได้ร่วมบริจาคในปีที่ผ่านมา ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อใช้สำหรับทำสื่อการเรียนการสอน และเขียนอักษรเบรลล์ โดยมี คุณจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับและรับมอบปฏิทินเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 64 ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ ถ.ราชวิถี

views (0)
2021-09-19T09:58:34