ฟินันเซีย ไซรัส เปิดสาขาเชียงใหม่ 3คุณสมชาย แก้วเจริญไพศาล กรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 5 (ท่านที่ 2 จากซ้าย)

มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ คุณสันติพงศ์ เสมรบุณย์ ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ 3

เนื่องในโอกาสเปิดที่ทำการสาขาเชียงใหม่ 3 ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อย่างเป็นทางการเมื่อเร็วๆ นี้

สาขาเชียงใหม่ 3 ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว โดยมีความยินดีที่จะให้บริการแก่นักลงทุนทุกท่าน โดยสามารถติดต่อได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่3

อาคารมะลิเพลส เลขที่ 32/4 หมู่ที่ 2 ชั้น 1

ห้องเลขที่ B1-1,B1-2

ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ (053)805-388 โทรสาร (053)805-390

views (10,597)
2021-12-02T06:54:53