พิธีเปิด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) สาขาสาทร

คุณช่วงชัย นะวงศ์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดสาขาสาทร ตั้งอยู่อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชั้น 16 ซึ่งปัจจุบัน บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส มีสาขาทั้งหมด 26 สาขา เพื่อมอบบริการให้คำแนะนำด้านการลงทุนแก่ลูกค้าและนักลงทุนผู้สนใจ อีกทั้งยังเป็นการขยายฐานนักลงทุนรายใหม่ โดยมีคุณอนุวัฒน์ แซ่ตั้ง (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 18 และ ผู้จัดการสาขา และคุณกฤษกรณ์ รัมย์ไธสง (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 18 ให้การต้อนรับ พร้อมเปิดให้บริการแก่นักลงทุนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

views (0)
2021-12-02T08:43:12