JR เดินสายโรดโชว์ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส นลท.ตอบรับแน่น

คุณจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณสุรเดช อุทัยรัตน์ (ที่2 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณลัดดา ลัทธิวรรณ์ (ที่2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ JR ผู้นำด้านงานบริการทางวิศวกรรมทั้งระบบไฟฟ้าระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมด้วย คุณสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (ขวา) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ร่วมให้ข้อมูลในงานโรดโชว์เพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับนักลงทุน โดยมี คุณกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา (ซ้าย) กรรมการบริหาร ให้การต้อนรับ ซึ่ง JR จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 200 ล้านหุ้น และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯภายในเดือน พ.ย.63 นี้ ซึ่งนักลงทุนให้ความสนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 63 ณ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ชั้น 14 อาคารอัลมาลิงค์

views (0)