FINANSIA มอบทุนการศึกษาผู้ชนะโครงการ HERO Stock Learning @RMUTT Season 3

คุณนุสรา รุ่นเจริญ (ที่6 จากขวา) กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย ผศ.ดร.นาถรพี ตันโช (ที่6 จากซ้าย) คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะการแข่งขันเทรดหุ้นจำลอง ในโครงการ HERO Stock Learning @RMUTT Season 3 พร้อมด้วยคณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต่างได้รับประสบการณ์ และเรียนรู้วิธีการและเทคนิคพร้อมตัวช่วยให้การซื้อขายหลักทรัพย์เป็นเรื่องง่ายด้วยแอปพลิเคชัน “Finansia HERO” ซึ่งเป็นรากฐานของความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืนและการประกอบอาชีพในอนาคต เมื่อวันที่ 27 ต.ค. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมวชิระนาวา อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

views (0)
2023-03-29T13:24:39