ลูกค้า Finansia สามารถนำค่าธรรมเนียมในการซื้อ/ขาย หุ้นไทยและต่างประเทศ/ตราสารอนุพันธ์ มาใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 30,000บาท

views (0)
2022-01-26T19:13:12