ฟินันเซีย ยกระดับงานสัมมนาการลงทุนรูปแบบใหม่ สู่ช่องทาง Digital


คุณจิตรา อมรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิจัยฯ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส นำทีมนักวิเคราะห์ ยกระดับสัมมนาการลงทุนรับศักราชใหม่ 2020 สู่ช่องทาง Online อย่างเต็มรูปแบบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อ “ตั้งหลัก จัดพอร์ต แก้ชงปีชวด” โดยนักลงทุนหรือผู้ที่สนใจเข้ารับชมต่างได้รับแนวคิด รวมถึงหลักการณ์ในการวิเคราะห์ภาพแนวโน้มเศรษฐกิจและทิศทางการลงทุนในปี 2020 วิเคราะห์เชิงเจาะลึกในระดับเศรษฐกิจโลกและภายในประเทศ ท่ามกลางภาวะความเสี่ยงต่างๆ อาทิ COVID-19, ภัยแล้ง และปัญหาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ที่ส่งผลต่อการลงทุนในปัจจุบัน ทั้งนี้ ฟินันเซีย มุ่งมั่นที่จะยกระดับการบริการสำหรับลูกค้าสู่ความเป็นดิจิทัล ด้วยรูปแบบใหม่ทางออนไลน์ที่สามารถต่อยอดจากการสัมมนาในรูปแบบปกติ โดยสามารถพูดคุยกับวิทยากรระดับแนวหน้าของประเทศได้โดยตรงในช่วง Q&A โดยที่ไม่ต้องเดินทาง และเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องสุขภาพของนักลงทุน โดยมีผู้เข้าชมและร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 7 มี.ค. ที่ผ่านมา ทาง Facebook (Live) เพจ Finansia Syrus Securities และขอเชิญร่วมติดตามเฟสบุ๊คเพจ Finansia Syrus Securities สำหรับกิจกรรมการลงทุนที่ห้ามพลาดในครั้งต่อไป เร็วๆนี้

views (4,229)
2022-08-10T03:11:29