ฟินันเซีย ไซรัส เข้าร่วมงานพิธีแถลงข่าวความร่วมมือ “โครงการYour 1st Stock เริ่มธุรกิจหุ้น ลงทุนอย่างคุณภาพ”


คุณธีระ ภู่ตระกูล นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทยร่วมกับคุณจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดงานพิธีแถลงข่าวความร่วมมือ “โครงการYour 1st Stock เริ่มธุรกิจหุ้น ลงทุนอย่างคุณภาพ” โดยมี คุณพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน) เข้าร่วมงาฯ เมื่อ วันที่ 24 มีนาคม 2557 ณ โถงเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


คุณพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน) ได้ให้สัมภาษณ์ สกู๊ปพิเศษ

เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ใน Landing Page ของโครงการ Your 1st Stock


views (9,599)
2021-12-02T09:01:25