บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ได้รับรางวัล SET Broker Champion และ TFEX Broker Championคุณนุสรา รุ่นเจริญ กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน)
นำทีมสาขาเชียงราย โดยคุณกำไลทิพย์ ศิริธรรมขันติ ผู้จัดการสาขา
และ สาขาแม่สาย โดยคุณกนกวรรณ เอื้ออัมพร ผู้จัดการสาขา รับรางวัล TFEX Broker Champion อันดับ 2
ในงานมหกรรมการลงทุน SET-TFEX เชื่อมชาวเหนือสู่การลงทุนคุณนุสรา รุ่นเจริญ กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน)
นำทีมสาขาเชียงราย โดยคุณกำไลทิพย์ ศิริธรรมขันติ ผู้จัดการสาขา
และ สาขาแม่สาย โดยคุณกนกวรรณ เอื้ออัมพร ผู้จัดการสาขา รับรางวัล SET Broker Champion อันดับ 3
ในงานมหกรรมการลงทุน SET-TFEX เชื่อมชาวเหนือสู่การลงทุนคุณกำไลทิพย์ ศิริธรรมขันติ ผู้จัดการสาขาเชียงราย พร้อมทีมงานสาขาคุณกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน)
ร่วมสัมมนากับ ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร กรรมการสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ในหัวข้อ "เจาะเทคนิคลงทุนแบบเมือใหม่ กับ Value Investor แนวหน้า"
ณ ห้องดอยตุง โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงรายภาพบรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมงานของนักลงทุนในงาน
ภาพบรรยากาศภายในงาน

views (10,365)
2021-12-02T08:36:45