ฟินันเซีย ไซรัส จัดกิจกรรม CSR ในโครงการปันหนังสือให้น้อง

บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส นำโดยคุณเตือนใจ เจียรธนากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม CSR ในโครงการปันหนังสือให้น้อง โดยนำหนังสือที่พนักงานร่วมกันบริจาคไปมอบให้แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมุ่งหวังเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเด็กนักเรียนในท้องถิ่นที่ห่างไกลได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการอ่าน และเป็นการกระจายความรู้และสื่อการศึกษาสู่ชุมชนท้องถิ่น ณ ศูนย์รับบริจาคหนังสือ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558

views (13,539)
2023-03-30T08:34:42