ฟินันเซีย ไซรัส จัดกิจกรรมโครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน และบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อเด็กด้อยโอกาส

บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆ คืนสู่สังคมในโครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน และบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อเด็กด้อยโอกาส

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา คุณช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน จัดกิจกรรมมอบสิ่งของเครื่องใช้และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กกำพร้าและยากไร้ วัดสระแก้ว จ.อ่างทอง เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างทั่วถึง นอกจากจะได้ร่วมแบ่งปันสิ่งดีดีสู่สังคมซึ่งบริษัทยึดถือเป็นแนวทางมาโดยตลอดแล้วยังถือเป็นการสานต่อ “โครงการ CSR Club จัดกิจรรมเพื่อสังคม” ของ บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ที่มีต่อเนื่องมาโดยตลอด

views (14,096)
2023-03-30T08:22:28