ภาพบรรยากาศงานสัมมนาฯ "Workshop เทรดหุ้นและอนุพันธ์" ผ่าน Settrade Streaming for iPad


เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ได้จัดงานสัมมนา "Workshop เทรดหุ้นและอนุพันธ์" ผ่าน Settrade Streaming for iPad โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณพิรุณ ฉัตรพิทักษ์กุล ฝ่ายธุรกรรมอิเลคทรอนิกส์ บมจ. ฟินันเซีย ไซรัส มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักลงทุน

ภายในงานมีนักลงทุนให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการต้อนรับเช่นนี้อีกในโอกาสต่อไป

views (15,584)
2024-05-27T09:19:46