ฟิทช์ให้อันดับเครดิตภายในประเทศแก่ บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ที่ 'BBB+(tha)'

ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) แก่บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือ FSS ที่ 'BBB+(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ 'F2(tha)'

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

อันดับเครดิตภายในประเทศของ FSS สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของเครือข่ายธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทยของบริษัทที่อยู่ในระดับปานกลาง FSS มีส่วนแบ่งทางการตลาดในด้านของมูลค่าการซื้อขายที่ 5.6% (สำหรับในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558) ซึ่งจัดอยู่ในอันดับที่ 3 อย่างไรก็ตามค่าธรรมเนียมนายหน้าหลักทรัพย์เฉลี่ยของบริษัทปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องอันเป็นผลมาจากการแข่งขันในด้านค่าธรรมเนียมที่รุนแรง อีกทั้งบริษัทยังมีการกระจายตัวของโครงสร้างรายได้ที่น้อยกว่าบริษัทหลักทรัพย์อื่นที่มีอันดับเครดิตสูงกว่าจากการจัดอันดับเครดิตของฟิทช์

รายได้จากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์คิดเป็น 75-85% ของรายได้รวมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา การที่บริษัทต้องพึ่งพารายได้จากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้ารายย่อยซึ่งส่วนใหญ่มีอัตรากำไรต่ำจึงส่งผลให้บริษัทมีโครงสร้างอัตราการทำกำไรที่ไม่สูงนักและมีความเสี่ยงต่อความผันผวนของสภาวะตลาด แม้ว่า FSS ได้พยายามเพิ่มการกระจายตัวของแหล่งที่มาของรายได้โดยการลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ต้นทุนต่ำหรือดิสเคาท์โบรกเกอร์) และเอสบีไอ รอยัล ซีเคียวริตี้ จำกัด (มหาชน) (ในประเทศกัมพูชา) แต่ฟิทช์เชื่อว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าที่การลงทุนดังกล่าวจะช่วยเพิ่มกำไรสุทธิให้กับบริษัทได้อย่างมีนัยสำคัญ

แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพเป็นผลมาจากความแข็งแกร่งของเงินกองทุนและสภาพคล่องที่สูงของบริษัทซึ่งเหมาะสมกับความเสี่ยงของโครงสร้างธุรกิจของบริษัท โดย FSS มีอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นต่อสินทรัพย์ที่ 43.8% ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2558 (ในขณะที่ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมอยู่ที่ 30.9% ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557) นอกจากนี้ FSS ยังมีโครงสร้างการระดมเงินทุนที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพ โดยบริษัทมีวงเงินกู้สำรองจากธนาคารพาณิชย์ 8 แห่งและบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งเป็นสถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535) นอกจากนี้บริษัทยังมีสภาพคล่องซึ่งสะท้อนจากการดำรงอัตราส่วนกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของทางการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดอย่างมาก

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

อันดับเครดิตภายในประเทศของ FSS อาจได้รับการปรับเพิ่มอันดับหากบริษัทสามารถเพิ่มคุณภาพของการทำรายได้ เช่น การเพิ่มความแข็งแกร่งของโครงข่ายทางธุรกิจหรือการเพิ่มการกระจายตัวของแหล่งรายได้และสามารถรักษาการปรับตัวดังกล่าวให้ดีขึ้นได้ตลอดช่วงวัฏจักรของอุตสาหกรรมโดยไม่ทำให้ความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินลดลงและมีโครงสร้างความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

การลดลงของฐานะเงินกองทุนอย่างมีนัยสำคัญโดยไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากผลประกอบการที่อ่อนแอลงหรือการเติบโตของสินทรัพย์เสี่ยงในระดับที่สูงอาจส่งผลให้อันดับเครดิตถูกปรับลดอันดับ

รายละเอียดของอันดับเครดิตทั้งหมดที่ประกาศมีดังนี้

- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวให้อันดับที่ 'BBB+(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นให้อันดับที่ 'F2(tha)'


วันที่มีการประชุมพิจารณาอันดับเครดิต: 6 ตุลาคม 2558
ข้อมูลเพิ่มเติมหาได้จาก www.fitchratings.com

อ่านรายละเอียดทั้งหมด>>

views (14,113)
2023-03-30T09:54:48