ฟินันเซีย ไซรัส จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

คุณชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 โดยมี คุณวราห์ สุจริตกุล รองประธานกรรมการ และคุณช่วงชัย นะวงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา

views (15,345)
2024-04-19T10:24:44