ฟินันเซีย ไซรัส ร่วมกับ บ.ออนไลน์แอสเซ็ท แถลงข่าวเปิดตัวบริการใหม่ efin Trade Plusบมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ร่วมกับ บ.ออนไลน์แอสเซ็ท ผู้ให้บริการข้อมูลการลงทุนและระบบซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ แถลงข่าวเปิดตัวบริการใหม่ในแอพพลิเคชั่น efin Trade Plus ที่เพิ่มฟีเจอร์ Auto Trade เป็นการซื้อขายหุ้นอัตโนมัติที่ผู้ใช้สามารถตั้งเวลาและเงื่อนไขในการซื้อขายหุ้นได้ล่วงหน้า โดยสามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่แบบง่ายสำหรับขาย ไปจนถึงการตั้งสถานะให้ซื้อเป็นงวดๆ หรือทยอยซื้อเมื่อหุ้นราคาตกลง โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการลูกค้าได้ใช้บริการภายในสิ้นปีนี้ โดยในงานแถลงข่าว คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ (คนที่ 2 จากขวา) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคุณพรเลิศ เตชะรัตโนภาส กรรมการผู้จัดการ บ.ออนไลน์แอสเซ็ท(คนที่ 2 จากซ้าย) คุณพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส (คนที่ 1 จากขวา) และคุณพิชญ์สินี ทวีธนโชติพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย E-Business บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส(คนที่ 1 จากซ้าย) เข้าร่วมงาน ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมาviews (10,145)
2021-12-02T08:51:56