ภาพบรรยากาศงานสัมมนา "ก้าวแรก Technical สำหรับนักลงทุนมือใหม่"

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ได้จัดงานสัมมนา "ก้าวแรก Technical สำหรับนักลงทุนมือใหม่" ณ ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณธีระยุทธ ศิริวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรกรรมอิเลคทรอนิกส์ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัสมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักลงทุน

ภายในงานมีนักลงทุนให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการต้อนรับเช่นนี้อีกในโอกาสต่อไป

views (9,859)
2021-12-02T08:31:38