งาน SET-TFEX Digital Investor Fair 2015 วันที่ 25-28 มิถุนายน 2558คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้บริหารการตลาดทุน ร่วมพิธีเปิดงาน “งาน SET-TFEX Digital Investor Fair2015” อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด "DI Digital Investor ค้นหาตัวตนคนลงทุนยุคดิจิทัล" โดยมีคุณพิชญ์สินี ทวีธนโชติพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกรรมอิเลคทรอนิกส์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน) เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์การค้า Central World เมื่อวันทึ่ 25 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา


ภาพบรรยากาศในงานviews (9,680)
2021-12-02T08:36:07