ฟินันเซีย ไซรัส จัดสัมมนาผู้บริหาร และทีม ICบมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จัดงานสัมมนาผู้บริหารและหัวหน้าทีม IC เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานและการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับแผนงานและทิศทางของบริษัทฯ โดยได้รับเกียรติจากคุณชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ และคุณวราห์ สุจริตกุล รองประธานกรรมการ เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ ณ โรงแรมเดอะซายด์ พัทยา เมื่อเร็วๆ นี้views (8,801)