เด็กคลองหก คว้ารางวัลแข่งเทรดหุ้นจำลอง HERO Stock Learning @RMUTT Season 5

คุณอภิสิทธิ์ ทรัพย์ทวีธนกิจ ผู้จัดการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะการแข่งขันเทรดหุ้นจำลอง ในโครงการ “HERO Stock Learning @ RMUTT Season 5” เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 66 ณ Co – Working Space คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. สลิตตา สาริบุตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วย ผศ.ดร. นภาพร นิลาภรณ์กุล หัวหน้าสาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์ และดร.ธัญวรัตน์ สุวรรณะ ประธานหลักสูตรการเงิน พร้อมด้วยนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดี ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต่างได้รับประสบการณ์ และเรียนรู้วิธีการเทคนิคต่างๆในการซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านแอปพลิเคชัน “Finansia HERO” ซึ่งเป็นการเรียนรู้การลงทุนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสามารถนำไปใช้ได้ในอนาคต

views (0)
2024-06-17T09:59:55