Finansia มอบรางวัลผู้ชนะโครงการ "Finansia HERO Academy Season 2"

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 65 ณ อาคาร Mint Tower บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) คุณนุสรา รุ่นเจริญ กรรมการบริหาร ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลในโครงการ "Finansia HERO Academy Season 2" แก่ผู้ได้รับรางวัล "เทรดดี มีกำไร" ประกอบด้วยคุณจิรศักดิ์ ไพโรจน์อุดมกิจ ได้รับรางวัลชนะเลิศ คุณธนิดา พันธ์วาสนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 และคุณจิรวิทย์ ประเสริฐธนดิตถ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2

ทั้งนี้ โครงการ Finansia HERO Academy Season 2 เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 65 และจบโครงการเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 65 โดยมีรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท สำหรับโครงการนี้ถือเป็นโครงการต่อเนื่องจาก Season แรก ที่ได้รับการตอบรับอย่างมากมาย โดยเน้นย้ำวัตถุประสงค์ในการปั้นนักเทรดหุ้นที่มีคุณภาพ สอนการเรียนรู้และพัฒนาวิธีการเทรดหุ้นด้วยแอปพลิเคชันอัจฉริยะ "Finansia HERO" ตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งผู้เข้าร่วมได้รับความรู้และเทคนิคในการเทรดหุ้นจากทีม Influencer รับเชิญ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการลงทุนระดับแนวหน้า

views (0)
2023-05-29T16:30:10