ฟินันเซีย ไซรัส ร่วมงาน "ตลาดหลักทรัพย์ฯ สัญจร 58" @อุบลฯ

คุณกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยากรรมการบริหาร สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 1 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัสจำกัด(มหาชน) ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ห้องเรียนนักลงทุนในหัวข้อ สร้างโอกาสมั่งคั่งด้วยกลยุทธ์จัดพอร์ตลงทุนเมื่อวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 ณห้องทับทิมสยาม 2 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานี มีนักลงทุนจังหวัดอุบลราชธานี ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังจำนวนมาก


views (9,883)
2021-12-02T06:50:49