FINANSIA ห่วงใยผู้พิการทางสายตา มอบปฏิทินตั้งโต๊ะผลิต “สื่ออักษรเบรลล์”

ตัวแทนพนักงาน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริจาคปฏิทินเก่าที่ไม่ใช้แล้วของพนักงานในบริษัทฯ กว่า 1,000 ชิ้น โดยนำไปใช้ผลิต “สื่ออักษรเบรลล์” สำหรับผู้พิการทางสายตา เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ FINANSIA ได้มีการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีต่อมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปีนี้ได้จัดให้มีโครงการ FINANSIA ปันน้ำใจ มอบรักสู่สังคม เพื่อเพื่อนที่มองไม่เห็น” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนให้ผู้พิการทางสายตา และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากปฏิทินเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วทั้งที่บ้านและที่ทำงานมาบริจาค ซึ่งดำเนินการรวบรวมและรับบริจาคปฏิทินเก่าของพนักงานจากสาขาต่างๆทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 ถึงเดือนเมษายน 2565 ที่ผ่านมา เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือในเรื่องสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนผู้พิการทางสายตา ทั้งนี้ ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่านี้จะถูกส่งมอบให้ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี คุณณัฐริกา จันทร์พลับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิ ให้การต้อนรับและรับมอบปฏิทิน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

views (0)
2023-03-28T05:24:30